חדשות

 
top box border

מועצת הדבש

תמצית הפעילות של המועצה

 

 • המועצה עוסקת בשיפור איכות המוצר, קביעת סטנדרטים, רישוי ופיקוח על אריזת הדבש.
 • המועצה מטפלת באופן תקיף במניעת זיופי דבש.
 • המועצה פועלת לצמצום נזקי הריסוסים של גידולים צמחיים, בתיאום עם ענפי חקלאות אחרים.
 • המועצה פועלת להרחבת שטחי המרעה הצופני וייזום נטיעות צופניות ע"י המגדלים, בשיתוף קק"ל.
 • חשיבות נוספת של ענף הדבורים היא האבקת גידולים חקלאיים מסוגים שונים. המועצה מסייעת לחקלאים מאביקים בהדרכה, קביעת סטנדרטים ופיקוח על איכות הכוורות בהאבקה.
 • המועצה פועלת לקידום מקצועי של הענף ושל עוסקים בו.
 • המועצהתומכת במחקר ופיתוח ונמצאת בקשר שוטף עם מדריכי משרד החקלאות.
 • המועצה פועלת עם היד על הדופק למען יציבות הענף, דואגת לאספקה שוטפת לשווקים, ודואגת לאזן בין הצריכה להיצע הדבש הקיים בשוק.
 • המועצה מסייעת במתן שירותים למגדלים - יבוא תכשירים, סיוע לקבלת עובדים זרים, תחשיבים כלכליים, מניעת חיכוך עם אזורי מגורים ועוד.
 • המועצה מייצגת את הענף מול משרדי ממשלה ורשויות, בתיאום עם המגדלים.
 • המועצה פועלת בתחום ביטחון הכוורות, ונמצאת בקשר עם כוחות הביטחון שפועלים למניעת גניבות.
 • לאחרונה מובילה המועצה מימוש תוכנית שיווקית והיערכות לקראת שינויים בתנאי התחרות. התוכנית כוללת: חינוך והגברת מודעות לצריכת דבש, חשיפת המוצר והענף לציבור, בידול ומיתוג דבש זני, בניית קריטריונים לתו איכות והשקתו, קידום מכוורות לעיסוק במכירה ישירה והגברת שימושים לדבש כגון דבש-גורמה, קידום הבריאות, צריכה של ילדים.


צוות המועצה: 

-   זאב מידן - מנכ"ל המועצה    

-   שמשון הרלינגר - סמנכ"ל לייצור ופיקוח 

-   דליה אבן-זהב - מנהלת המשרד 

-   סמדר פלח - פקידת המועצה ומזכירת ארגון מגדלי הדבורים

-   שחר עובדיה - מנהל תוכנית האיכות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom box border