חדשות

 
top box border

ארגון מגדלי הדבורים

גידול דבורים וייצור דבש בישראל

ארגון מגדלי דבורים בישראל 

ארגון מגדלי הדבורים בישראל (א.מ.ד) הוא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ומאגד את כלל מגדלי הדבורים בישראל. מטרות הארגון הן לקדם את ענף הדבורים ולטפח את הצד המקצועי, לייצג את הדבוראים ולפעול לשיפור תנאיהם. הארגון פועל בשיתוף פעולה עם מועצת הדבש, המשמשת כרשות מבצעת לענף, ועם מחלקת הדבורים בשה"מ.  

מוסדות הארגון:
הסמכות העליונה של הארגון נתונה בידי האסיפה הכללית. 
אחת לשנתיים בוחרת האסיפה במועצה (מזכירות מורחבת), וקובעת את מספר חבריה. מתוך המועצה נבחרת מזכירות מצומצמת בת 7 חברים וכן יו"ר.  

ממלאי תפקידים בארגון:
יו"ר הארגון: שי ספקטור 

חברי המזכירות המורחבת לשנת 2012:
אופיר אייל, אופיר צבי, ברק יורם, גולדנברג גדי, גל דרור, וויס שייקה, חורש יהונתן, טור מנחם, טנדט אריה, ירקוני שאול, כנות בועז, לדזנסקי עובד, ליבנה דורון, לין יובל, נוי צבי, ספקטור שי, סרוסי יריב, פורת רן, פצ'ורניק ניצן, ציון איתן, רייקין שמואל 

חברי ועדת ביקורת: אולייניק אלישע, מובשוביץ בני, סימון שבתאי

מזכירת הארגון: סמדר פלח
טלפון: 03-5621515

ההיסטוריה של  ארגון מגדלי הדבורים בישראל
הארגון הוקם בשנת 1929. קדמה לו התארגנות של מושבות יהודה, שהקימו ב 1917 את " אגודת מגדלי דבורים". בשנות ה 30 החל הארגון לפתח את פעולתו, הודות למימון של מחלקת הדבש בתנובה. באותה תקופה עסק הארגון בנושא שיווק הדבש כנושא עיקרי, בנוסף לטיפול בנושאים מקצועיים אחרים. 

בעקבות הקמתן של מועצות יצור אחרות, קידם הארגון את הקמת "המועצה לייצור ושיווק דבש" בשנת 1969, בתקופת כהונתו של חיים גבתי כשר החקלאות. בין היתר עוסקת המועצה בהסדרת רישום נקודות המרעה ובגביית האגרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom box border