חדשות

 
top box border

מיכון חוסך כח אדם

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יזם תוכנית רב שנתית למיכון העבודה החקלאית בישראל.משרד החקלאות יקצה באמצעות מנהלת ההשקעות מענקים לצורך רכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון ותהליכי ייצור מחליפי ידיים עובדות. המענקים יינתנו בשיעור של 40% מגובה ההשקעה. לצד המענקים למעבר למיכון ולצד תמרוץ העסקת עובדים ישראלים, קובעת התכנית כי יוקצה תקציב של 30 מיליון ₪ למדען הראשי של משרד החקלאות, לפיתוח טכנולוגיות חלופיות לידים עובדות.

תהליך הגשת בקשה יבוצע מול משרד החקלאות.

פירוט המכונות, תנאי קבלת המענק  טפסי הגשת הבקשה נמצאים בדף הבא:

 

http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/hashkaot/mikun_hoseh_koah_adam/default.htm

 

מועד אחרון להגשת הבקשה בשנת 2012 הינו ה-31 למרץ.

bottom box border