חדשות

 
top box border

הוראות ונהלים

למתן רישיון גידול דבורים וקבלת היתרי רעייה

 

נהלי המועצה 

http://honey.org.il/download/Israeli_Honey_Board_Procedures17.pdf?dl=0

 

נוהל וטופס חובבים

http://honey.org.il/download/tofes_hobby.pdf

 

 

 בקשה ורשיון האבקה

http://honey.org.il/download/rishyon_haavaka_2015.pdf?dl=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom box border