חדשות

 
top box border

הדבורית

* דבורת הדבש כייצור חברתי
* התקשורת בדבורית
* מחזור החיים השנתי של הדבורית
* מערכת המין בדבורית
* מעוף הכלולות
* תפקידי העמלה
* שמירה על תנאי המחייה בכוורת

 

הדבורית- דבורת הדבש כייצור חברתי

דבורת הדבש Apis mellifera L  . הינה חרק חברותי, שחי בקבוצה הנקראת דבורית.
לפרטים בדבורית אין יכולת קיום וריבוי בזכות עצמם, אלא רק כחלק מתוך הקבוצה, שכל מרכיביה מתפקדים כאילו היו יצור אחד.
לכן יש המגדירים את הדבורית כיצור-על (סופר-אורגניזם).
בטבע בונה הדבורית את קינה בחללים סגורים, ובחקלאות בתוך כוורת, בכל כוורת חיות כ 50,000-60,000 דבורים.

המלכה מטופלת בידי העמלות
המלכה מטופלת בידי העמלות

 

הקבוצות (כתות) בדבורית

בדבורית שלוש כתות (קבוצות): המלכה, העמלות והזכרים.

1. אלפי נקבות שנקראות "עמלות" או "פועלות".
2. מאות זכרים. הזכר קטן מהמלכה אך גדול ומגושם מהעמלה. אורך חייו אינו עולה על מספר שבועות. תפקידו היחידי הוא להפרות את המלכה ולכן הזכרים נוצרים בעיקר
    באביב, עונת השפע בה מתפתחות בדבורית מלכות צעירות הזקוקות להפריה. הוא אינו מצויד באיברים לאיסוף צוף ואף לא בעוקץ להגנה.
3. בכל דבורית מלכה אחת.

למלכה שני תפקידים עיקריים:

א. כ"אמא" היא אחראית להטלה ולריבוי. היא הנקבה היחידה שמזדווגת ומטילה ביצים. המלכה יכולה להטיל כ-2,000 ביצים ביממה, יותר ממשקל גופה.
ב. כ"מלכה" היא השליטה והמנהיגה. עצם נוכחותה של המלכה, תוך הפרשת פרומונים מגופה, משמש כגורם מרכזי מאחד ומתאם בין הפרטים בדבורית. המלכה גדולה    מהפועלות, ואינה משתתפת בעבודתן. המלכה אינה ניזונה בעצמה אלא מואכלת ע"י הפועלות. אורך חייה יכול להגיע ל-2-3 שנים

 

תקשורת בין דבורים

הגדרת תקשורת: העברת סימן או מערכת סימנים מיצור אחד למשנהו, וכתוצאה מכך משתנה התנהגותו של מקבל המסר.
התקשורת בדבורית: הדבורית (המונה עד עשרות אלפי דבורים) צריכה להגיב במהירות לגירויים מהסביבה החיצונית, כמו סכנה מיידית או מקור מזון חדש. לצורך כך התפתחה תקשורת יעילה בין הדבורים, הנעזרת בחושי המגע, השמיעה, הראייה, הטעם והריח.

 

1. ריקוד הדבורה - צורת התקשורת המיוחדת של הדבורים
עמלה רוקדת ריקוד מיוחד בעת שהיא חוזרת לכוורת עמוסה בצוף ואבקה. צורת הריקוד מסמנת לחברותיה היכן נמצאים הפרחים.
ריקוד המעגל: הפרחים נמצאים עד 50 מטר מהכוורת, הדבורה נעה במעגלים, פעם בכיוון אחד ופעם בכיוון השני.
ריקוד השמיניות: הפרחים מרוחקים מהכוורת. הדבורה נעה במסלול בצורת 8. הזויות של הריקוד מסמנות את המרחק המדויק ואת הכיוון של הפרחים. ריקוד עז וממושך מסמן מקור מזון עשיר יותר.
2. תקשורת באמצעות פרומונים - חוש הריח
פרומון הוא חומר כימי, המופרש מבלוטות מיוחדות בגוף הדבורה, ונקלט ע"י דבורים אחרות באמצעות חוש הריח. זהו ערוץ התקשורת העיקרי של הדבורים.
* המלכה מפרישה פרומונים "מלכותיים", המארגנים את חיי הדבורית. בעת מעוף הכלולות, הפרומון מושך את הזכרים אל המלכה בכוורת, הפרומון מושך אליה את העמלות. במקרה של הסתלקות המלכה, העלמות הפרומון המלכותי גורם לעמלות להטיל ביצים
עמלות מפרישות פרומונים כדי לסמן סכנה, פרחים ומקורות מזון, וכן את מיקומו של פתח הכוורת.
* פרומון הוולד מסמן לעמלות לטפל בו ולהאכילו.
זכרים מפרישים פרומונים המסמנים את מקום המפגש בעת מעוף הכלולות.
3. תקשורת קולית
הגלמים שעתידים להתפתח למלכות משמיעים קולות קרקור. 

הקולות משמשים לתקשורת בינן לבין עצמן וכן בינן לבין המלכה. המלכה עונה להן בקולות שריקה.

 


מחזור החיים השנתי של הדבורית בישראל

גודל אוכלוסיית הדבורית, כמות הוולד בה, מלאי המזון ופעילותה משתנים במהלך השנה, בהתאם למקורות המזון (הפריחה בטבע) ותנאי מזג האויר.בתנאי הארץ יש לדבורית שתי עונות שפל, בחורף ובקיץ.בעונות אלה יש מחסור בפריחה והטמפרטורות קיצוניות מידי.האביב והסתיו הן עונות השפע.הטמפרטורות נוחות ובטבע יש שפע של פריחה.  

בתקופה זו גדלה במהירות אוכלוסיית העמלות בדבורית, ותוך חודש היא יכולה להכפיל את גודלה פי 3 ויותר.במהלך שיא הפריחה אוגרת הדבורית מלאי צוף לדבש ומלאי אבקת פרחים לקראת עונת השפל. עונת האביב היא גם עונת ריבוי הדבוריות בטבע - ההתנחלות (הקמת נחילי-דבורים חדשים).
כאשר אוכלוסיית הדבורית גדלה והצפיפות רבה, הפרומונים של המלכה, שמעכבים התפתחות מלכות חדשות, לא מגיעים אל שולי הקן. כתוצאה מכך מגדלות העמלות מלכות חדשות. בשלב זה מתפצלת הדבורית. חלק מהאוכלוסייה מצטייד במלאי דבש ומתעופף למקום המשכן החדש, שם ייסד דבורית חדשה.

 

מערכת המין בדבורית

תפקידו היחיד של הזכר בדבורית הוא להפרות את המלכה. לאבר המין שלו מבנה מורכב, המותאם להזדווגות תוך כדי תעופה. המלכה מזדווגת פעם אחת, במהלך
"מעוף הכלולות". מאז מאוחסנים בכיס אוגר הזרע של המלכה כ-5-6 מליון תאי-זרע, שיספיקו למשך כל חייה. המלכה מפקחת על שחרור תאי הזרע לצורך הפריית הביצית. מביצית מופרית תתפתח נקבה (עמלה או מלכה), ואילו מביצית לא מופרית יתפתח זכר. למלכה מופרית ומתפקדת יש שתי שחלות גדולות, המייצרות ביצים ברצף. לעמלה יש מערכת שחלות מנוונת. אך במצבים מסוימים, בהיעדר מלכה, היא יכולה להטיל ביצים. מאחר שהעמלה אינה מזדווגת, היא יכולה להטיל רק ביצים בלתי מופרות, שמהן יתפתחו זכרים.

מעוף הכלולות

בכל נחיל יכולה לחיות רק מלכה אחת. לכן, באביב, כאשר המלכות הצעירות מתבגרות, עוזבת המלכה הותיקה את הכוורת כשהיא מלווה בנחיל של פועלות, וקובעת את משכנה בכוורת חדשה.
אחת המלכות הצעירות הורגת את יריבותיה, ויוצאת לאזור התקהלות בו מתכנסים המלכות הצעירות והזכרים ל"מעוף הכלולות", במהלכו מפרים 5-6 זכרים את המלכה. המלכה מופרית רק פעם אחת בחייה, ומאז יכולה להטיל אלפי ביצים מופרות מידי יום.

 

תפקידי העמלה

 העמלות מהוות את רוב-רובה של אוכלוסיית הדבורית, ונושאות ברוב מלאכותיה. הן מבצעות תפקידים שונים, בהתאם לגילן. מסלול הקידום של העמלה נע מהאזור שבו הגיחה לעבר חוץ הכוורת.

1. תפקידה הראשון של העמלה הוא ניקוי תאי החלה, חתימת (סגירת) תאי דבש וחתימת תאי-וולד (בד"כ מהגיחה עד 10 הימים הראשונים לחייה).
2. טיפול בזחלים, בזכרים ובמלכה (בד"כ עד היום ה 15).
3. טיפול במזון והפיכת צוף לדבש. ייצור דונג ובניית חלות. ויסות הטמפרטורה בכוורת (בד"כ עד היום ה 21).
4. פעילות בפתח הכוורת, בהגנה מפני פלישת אויבים ואוורור פתח הכוורת.
5. עמלה בוגרת יוצאת לחפש צוף ואבקה. 

חלוקת העבודה היא גמישה. כאשר נוצר מחסור בעמלות מגיל מסוים (לדוגמה, אם הן נפגעו מריסוס), משלימות עמלות צעירות ומבוגרות יותר את החסר. גוף העמלה משתנה מעט בהתאם למשימות שהיא מבצעת. השתנות הגוף היא גמישה ומשתנה בהתאם לצורך.בגלל מאמץ העבודה הרב, הפועלות אינן מאריכות ימים, ומתות 6-8 שבועות מיום בקיעתן.

 

השמירה על הנקיון והטמפרטורה בכוורת

מבנה הקן: לרוב כדורי-אליפטי.הקן "פרוס" לחלות, אותן בונות העמלות מהדונג שהן מפרישות מגופן.המבנה המשושה של התאים בחלות הוא חזק במיוחד, ואופטימלי מבחינת החסכון בדונג. הקן מאוכלס בשכבות.במרכז ה"כדור" נמצא הוולד (ביצים, זחלים וגלמים). סביבו מאוחסנת אבקת-פרחים ובקצוות החיצוניים מאוחסן הדבש. 

שמירה על הכוורת: העמלות עוסקות בשמירה על נקיון הכוורת ועל הטמפרטורה בה.הן אוטמות את הכוורת בציפוי פנים-הכוורת והפתחים בפרופוליס, שאותו הן אוספות משרף עצים.הפרופוליס מצטיין ביכולת בידוד ומניעת זיהומים (בקטריות).בנוסף הן מסלקות פסולת מתוך הקן.

ויסות הטמפרטורה: דבורה בוגרת מסוגלת להתקיים בטווח רחב של טמפרטורה, וכן מסוגלת לחמם ולצנן את עצמה.
הדבורה מחממת את עצמה ע"י הפעלת שרירי החזה מבלי להפעיל את הכנפיים והרגליים, ומקררת את עצמה ע"י נידוף נוזלים. וולד הדבורה, לעומת זאת, רגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה.הוולד חייב להישמר בטמפרטורה של 35°. הדבורית כיחידה מסוגלת לווסת את הטמפרטורה באזור הוולד (ביצים, זחלים וגלמים) וכך לאפשר קיום גם בתנאים של טמפרטורות לא מתאימות ולאורך זמן. 

ויסות הטמפרטורה נעשה באמצעים הבאים:
• איטום הקן מבודד את האזור הפנימי ומקל על ויסות החום בו.
• העמלות משנות את גודל הפתח בהתאם לטמפרטורה החיצונית. בקיץ הפתח פתוח לרווחה ובחורף הן מקטינות אותו בעזרת פרופוליס.
• בטמפרטורה נמוכה במיוחד, העמלות "מתכדרות" לאשכול, שהולך ומתהדק ככל שהטמפרטורה יורדת. העמלות מבודדות את אזור הוולד ומייצרות בו חום בעזרת גופן. 
• באזורים שבהם החורף ארוך וקפוא, המלכה מפסיקה להטיל ואין וולד בכוורת. תופעה זו נדירה בישראל.
• בתקופת האביב יש תופעה של הטלה מסיבית של ביצים. אם חלה התקררות פתאומית, מלאי הדבש מתרוקן והדבורית צפויה למוות.
• קירור הקן מתבצע ע"י הבאת טיפות מים ב"קיבת הדבש" של העמלות, ונידופן בעזרת הכנפיים אל מחוץ לקן. שיטה נוספת היא נידוף מים מהצוף. 

 

 

 מקור:חיים אפרת, יוסי סלבצקי, ארנון דג, תמר קצב: "גידול דבורים",בתוך: אלישע גוטווין (עורך): הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי

 

 

 

 

 

bottom box border
מבנה גוף המלכה דבורה עמלה