חדשות

 

תוכנית האיכות לדבש תוצרת ישראל

איך אנחנו דואגים לדבש אמיתי, בריא, ואיכותי?

מועצת הדבש מקיימת זו השנה העשירית את תוכנית האיכות. דבוראים המשתתפים בתוכנית עוברים ביקורות פתע בנקודות המרעה בכדי להבטיח שהדבש מיוצר מצוף פרחים, ולא נעשה שימוש אסור בחומרי הדברה. בנוסף מבוצע מבדק בבית-הרדייה בו נבדקי תנאי ההיגיינה, חימום, ודרישות התקן הנוספות. דגימות דבש נשלחות לבדיקות מעבדה במעבדה המובילה באירופה לבחינת הרכב הדבש ומקורו.


מאבק נגד כריתת עצי אקליפטוס

ניהול מאבק נגד כריתת עצי אקליפטוס

הודעת מנכ"ל

נוהל מכירה
מועצת המנהלים בישיבתה מיום 9.8.2017 החליטה לדחות את נוהל המכירה  החדש עד להשלמת כל הפרטים החסרים וזאת עד לתאריך 1.1.2018 ועד לתאריך זה ימשך הנוהל הקודם.